آموزش های دامنه

آموزش های دامنه

در این بخش سعی می گردد اموزش های مربوط به ثبت و خرید دامنه، مدیریت دامین و آدرس سایت درج گردد.

غلب کاربران با مفهوم دامنه یا دامین آشنایی دارند، به صورت خودمانی به آدرسی که شما برای ورود به آن سایت در آدرس بار مروگر خود وارد می نماییم

Com ، ir ،tv، net، org، info ... چه تفاوتی باهم دارند؟ این پسوندهای دامنه هر کدام به چه معنی می باشند؟ به طور معمول پسوند دامنه ها به 4 گروه کلی تقسیم بندی می شوند:

آرشیو مطالب

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30